Thomas – Florida

Thomas – Florida

Thank you Monica Alvarez Photography for this lovely session of Thomas and his wife. Thomas was diagnosed with Glioblastoma, an inoperable brain tumor. ...